Mezinárodní hudební festival F. L. Věka / 2012

Vítejte na webových stránkách
Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka

Mezinárodní hudební festival F. L. Věka / 2012
V roce 2012 Vám opět nabídneme koncerty s pestrou
dramaturgií a špičkovými sólisty.

Dobruška – Opočno – Nové Město nad Metují
To jsou města, která budou ve svých historických prostorách
hostit koncerty festivalu F. L. Věka.


Mezinárodní hudební festival F. L. Věka je významnou kulturní akcí celého regionu. Díky názvu festivalu si připomínáme osobnost Františka Vladislava Heka (1769 - 1847), dobrušského rodáka, vlastence a hudebního skladatele, kterému se dostalo lekcí i od Wolfganga Amadea Mozarta. Hekovu autobiografii použil Alois Jirásek ve slavném románu F. L. Věk, který zfilmovala Česká televize.

Festival se těší velkému zájmu, pozvání přijali zahraniční interpreti a záštitu převzala řada osobností ze světa kultury i politiky. Cílem festivalu je zkvalitnit koncerty klasické hudby po stránce organizace i propagace, zvát špičkové hudebníky
a v neposlední řadě také dávat impulzy k tvorbě nových kompozicí. Každý rok vznikne na objednávku festivalu skladba soudobého autora, jejíž premiéra se uskuteční na některém z festivalových koncertů. Každoročně bude také udělována
Cena MHF F. L. Věka za činnost v oblasti kultury.

Information     » »

Kostel sv. Ducha
Renesanční kostelík, jehož současná podoba byla daná rekonstrukcí v druhé polovině 16. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Ducha

Kostel sv. Václava
Barokní přestavba architekta Mikuláše Rossiho z počátku 18. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Václava

Synagoga čp. 646
Novogotická stavba z r. 1867, postavená na místě dřívější synagogy, zničené požárem.

více         »» ««         méně

Synagoga čp. 646

Společenské centrum – Kino 70
Moderní stavba z roku 1969. V roce 2010 prošla náročnou přestavbou.

více         »» ««         méně

Společenské centrum – Kino 70

POHODA venkova
Místní akční skupina

více         »» ««         méně

POHODA venkova

Místní akční skupina POHODA venkova (MAS Pv) je občanské sdružení, které po několikaměsíčních přípravách vzniklo
v srpnu roku 2005 za účelem podpory rozvoje venkovského partnerství a leaderovské spolupráce v regionu. MAS POHODA venkova v současné době působí na území 30 měst a obcí Orlických hor, Novoměstska a Dobrušska, jedná se o území
s rozlohou cca 281 km2, kde žije více jak 30 tis. obyvatel. Hlavním úkolem MAS Pv je dlouhodobá příprava daného území
na účast v Programu rozvoje venkova - Osa IV. LEADER. Vyvrcholením tohoto úsilí je zpracování Strategického Plánu Leader
(SPL MAS Pv) s názvem Krok za krokem s POHODOU venkovem.

Hlavním cílem MAS POHODA venkova pro období let 2008-2015 je realizace schváleného SPL v co největším rozsahu. První zkouškou, ve které MAS POHODA venkova obstála, byla úspěšná účast v Programu Leader ČR 2006, kde bylo v rámci žádosti Podpora Orlických Hor, Opočenska a DobrušskA podpořeno celkem sedm různorodých projektů na území regionu. Blíže viz Projekty. V roce 2006 se MAS Pv rovněž zúčastnila Programu Leader+, kde byla její činnost finančně podpořena v rámci osvojování schopností. Výsledkem bylo zpracování Integrované územní strategie MAS a došlo i k technickému
a materiálnímu zabezpečení MAS. Rok 2007 se nesl i ve znamení projektu Značení domácích výrobků v Orlických horách
a Podorlicku a zahájení udělování značky ORLICKÉ HORY - originální produkt. Blíže viz. Domácí výrobky.

Sídlo a kancelář
Místní akční skupina má své sídlo a kancelář v obci Val nedaleko Dobrušky v budově obecního úřadu.

Místní akční skupina POHODA venkova
Val 26, 518 01 Dobruška
IČ: 27005577

««      Skrýt