Mezinárodní hudební festival F. L. Věka / 2012

Mezinárodní hudební festival F. L Věka
Pořádá občanské sdružení MAS POHODA venkova ve spolupráci s městem Dobruška a neformálním spolkem přátel hudby Dobrušská klasika, za finanční podpory Královéhradeckého kraje, Nadace života umělce a dále za podpory Asociace hudebních umělců a vědců, Římskokatolické farnosti Dobruška, Konzervatoře Pardubice, Polského institutu v Praze a Fóra mladých.

fotograf festivalu: Honza Ježdík

Kostel sv. Ducha
Renesanční kostelík, jehož současná podoba byla daná rekonstrukcí v druhé polovině 16. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Ducha

Kostel sv. Václava
Barokní přestavba architekta Mikuláše Rossiho z počátku 18. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Václava

Synagoga čp. 646
Novogotická stavba z r. 1867, postavená na místě dřívější synagogy, zničené požárem.

více         »» ««         méně

Synagoga čp. 646

Společenské centrum – Kino 70
Moderní stavba z roku 1969. V roce 2010 prošla náročnou přestavbou.

více         »» ««         méně

Společenské centrum – Kino 70

POHODA venkova
Místní akční skupina

více         »» ««         méně

POHODA venkova