Mezinárodní hudební festival F. L. Věka / 2018

Program Ročník 2018

Josef Somr přednese texty Petra Lotara, Charlese-Maria Widora a Alberta Schweitzera. Jaroslav Tůma zahraje hudbu J. S. Bacha na nově zrestaurovaný varhanní positiv z roku 1878 a klavichord z roku 1787 – Johann Christoph Georg Schiedmayer / Neustadt an der Aisch – restaurován 2017–2018, Martin Kather, Hamburg.

Johann Sebastian Bach – Fuga I. z Umění fugy BWV 1080, Petr Lotar – Schweitzerovo poselství o smyslu života, Johann Sebastian Bach – Chorální zpracování Dies sind die heiligen zehn Gebot BWV 679, Charles-Marie Widor – Z předmluvy ke knize A. Schweitzera o J. S. Bachovi, Johann Sebastian Bach – Chorální zpracování Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 677, Albert Schweitzer – O Bachově interpretačním a kompozičním umění, Johann Sebastian Bach – Ciacona pro housle sólo BWV 1004 (verze pro klavichord – J. Tůma), Albert Schweitzer – Zamyšlení o Bachových transkripcích, Johann Sebastian Bach – Koncert F dur BWV 978 podle Antonia Vivaldiho (1. a 2. část Allegro – Largo), Albert Schweitzer – Co je kultura?, Johann Sebastian Bach – Preludium a fuga G dur (z 2. dílu Temperovaného klavíru)

Herec Josef Somr absolvoval JAMU v Brně, na kontě má řadu nezapomenutelných divadlních i filmových rolí, je držitelem několika cen Thálie.

Varhaník a hráč na historické nástroje Jaroslav Tůma je mezinárodně vyhledávaným sólistou. Koncertně provedl kompletní varhanní dílo J. S. Bacha, je profesorem HAMU v Praze.

Po koncertě bude k dispozici kniha A. Schweitzera o J. S. Bachovi (první český překlad) a CD Jaroslava Tůmy s hudbou J. S. Bacha.

         «« Zpět

Kostel sv. Ducha
Renesanční kostelík, jehož současná podoba byla daná rekonstrukcí v druhé polovině 16. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Ducha

Kostel sv. Václava
Barokní přestavba architekta Mikuláše Rossiho z počátku 18. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Václava

Synagoga čp. 646
Novogotická stavba z r. 1867, postavená na místě dřívější synagogy, zničené požárem.

více         »» ««         méně

Synagoga čp. 646

Společenské centrum – Kino 70
Moderní stavba z roku 1969. V roce 2010 prošla náročnou přestavbou.

více         »» ««         méně

Společenské centrum – Kino 70

POHODA venkova
Místní akční skupina

více         »» ««         méně

POHODA venkova