Mezinárodní hudební festival F. L. Věka / 2016

PROGRAM Ročník 2016

Pátek 9. září 2016 od 17:00 / RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, přírodní amfiteátr hotelu Studánka

HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA

jako host VÁCLAV HUDEČEK – housle

VÍCE INFORMACÍ »»

Neděle 11. září 2016 od 17:00 / DOBRUŠKA, kostel sv. Václava

ENSEMBLE INÉGAL, ADAM VIKTORA – dirigent

J. D. Zelenka

VÍCE INFORMACÍ »»

Sobota 17. září 2016 od 17:00 / DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH, kostel Máří Magdalény

CZECH BRASS a JUNKO HONDA – tympány

G. F. Händel, J. S. Bach, Vejvanovský

VÍCE INFORMACÍ »»

Neděle 25. září 2016 od 17:00 / DOBRUŠKA, kostel sv. Václava

Pavel ŠPORCL – housle

BAROCCO SEMPRE GIOVANE

A. Vivaldi, F. Kreisler

VÍCE INFORMACÍ »»

Neděle 9. října 2016 od 17:00 / DOBRUŠKA, kostel sv. Ducha

APOLLON QUARTET, Claudio MANSUTTI – klarinet

W. A. Mozart, A. Dvořák

VÍCE INFORMACÍ »»

Pátek 14. října 2016 od 17:00 / DOBRUŠKA, Husův sbor

Jana HROCHOVÁ WALLINGEROVÁ – mezzosoprán

Waclaw GOLONKA – varhany

J. S. Bach, A. Dvořák

VÍCE INFORMACÍ »»

Neděle 16. října 2016 od 17:00 / NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, zámek

Roman PATOČKA – housle

Adam SKOUMAL – klavír

W. A. Mozart, A. Dvořák, C. Saint Saëns, J. Brahms, A. Skoumal

VÍCE INFORMACÍ »»

Neděle 23. října 2016 od 17:00 / OPOČNO, Kodymův národní dům

GUARNERI TRIO PRAGUE

Čeněk Pavlík – housle, Marek Jerie – violoncello, Ivan Klánský – klavír

B. Smetana, A. Dvořák

VÍCE INFORMACÍ »»

Neděle 30. října 2016 od 19:00 / NÁCHOD, Městské divadlo Dr. Josefa Čížka – závěrečný koncert

CIGÁNSKI DIABLI

VÍCE INFORMACÍ »»

Kostel sv. Ducha
Renesanční kostelík, jehož současná podoba byla daná rekonstrukcí v druhé polovině 16. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Ducha

Kostel sv. Václava
Barokní přestavba architekta Mikuláše Rossiho z počátku 18. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Václava

Synagoga čp. 646
Novogotická stavba z r. 1867, postavená na místě dřívější synagogy, zničené požárem.

více         »» ««         méně

Synagoga čp. 646

Společenské centrum – Kino 70
Moderní stavba z roku 1969. V roce 2010 prošla náročnou přestavbou.

více         »» ««         méně

Společenské centrum – Kino 70

POHODA venkova
Místní akční skupina

více         »» ««         méně

POHODA venkova

Místní akční skupina POHODA venkova (MAS Pv) je občanské sdružení, které po několikaměsíčních přípravách vzniklo v srpnu roku 2005 za účelem podpory rozvoje venkovského partnerství a leaderovské spolupráce v regionu. MAS POHODA venkova v současné době působí na území 30 měst a obcí Orlických hor, Novoměstska a Dobrušska, jedná se o území s rozlohou cca 281 km2, kde žije více jak 30 tis. obyvatel. Hlavním úkolem MAS Pv je dlouhodobá příprava daného území na účast v Programu rozvoje venkova – Osa IV. LEADER. Vyvrcholením tohoto úsilí je zpracování Strategického Plánu Leader (SPL MAS Pv) s názvem Krok za krokem s POHODOU venkovem.

Hlavním cílem MAS POHODA venkova pro období let 2008–2015 je realizace schváleného SPL v co největším rozsahu. První zkouškou, ve které MAS POHODA venkova obstála, byla úspěšná účast v Programu Leader ČR 2006, kde bylo v rámci žádosti Podpora Orlických Hor, Opočenska a DobrušskA podpořeno celkem sedm různorodých projektů na území regionu. Blíže viz Projekty. V roce 2006 se MAS Pv rovněž zúčastnila Programu Leader+, kde byla její činnost finančně podpořena v rámci osvojování schopností. Výsledkem bylo zpracování Integrované územní strategie MAS a došlo i k technickému a materiálnímu zabezpečení MAS. Rok 2007 se nesl i ve znamení projektu Značení domácích výrobků v Orlických horách a Podorlicku a zahájení udělování značky ORLICKÉ HORY – originální produkt. Blíže viz. Domácí výrobky.

Sídlo a kancelář
Místní akční skupina má své sídlo a kancelář v obci Val nedaleko Dobrušky v budově obecního úřadu.

Místní akční skupina POHODA venkova
Val 26, 518 01 Dobruška
IČ: 27005577

««      Skrýt