Mezinárodní hudební festival F. L. Věka / 2019

PROGRAM Ročník 2019

PŘEPYCHY, kostel sv. Prokopa / sobota 14. září v 17 hodin

Gabriela EIBENOVÁ – soprán

Adam VIKTORA – varhany

Festivalová předehra na obnovené varhany

VÍCE INFORMACÍ »»

DOBRUŠKA, kostel sv. Václava / Neděle 15. září v 17 hodin

Jan MRÁČEK – housle

Lukáš KLÁNSKÝ – dirigent

KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE

Filharmonie a vítěz Kreislerovy soutěže

VÍCE INFORMACÍ »»

DEŠTNÉ V O. H., kostel sv. Máří Magdalény / sobota 21. září v 17 hodin

WIHANOVO KVARTETO

Adam SUK – varhany

Světově respektované kvarteto

VÍCE INFORMACÍ »»

DOBRUŠKA, kostel sv. Václava / neděle 29. září v 17 hodin

Robert LEHRBAUMER – dirigent, tympány

BAROCCO SEMPRE GIOVANE

Malá noční hudba

VÍCE INFORMACÍ »»

DOBRUŠKA, Husův sbor / neděle 6. října v 17 hodin

Gabriela BEŇAČKOVÁ – soprán

Lubomír BRABEC – kytara

Hvězda operního světa

VÍCE INFORMACÍ »»

OPOČNO, zámek – obrazárna / neděle 13. října v 17 hodin

Jan BARTOŠ – klavírní recitál

Klavírní virtuos

VÍCE INFORMACÍ »»

DOBRUŠKA, firma Servisbal Obaly, showroom / neděle 27. října v 17 hodin

ESCUALO QUINTET

Gabriela VERMELHO – zpěv

Tango Argentino!

VÍCE INFORMACÍ »»

SOLNICE, Společenský dům / úterý 5. listopadu v 19 hodin

Ondřej HAVELKA a jeho MELODY MAKERS

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers uvádějí Swing nylonového věku

VÍCE INFORMACÍ »»

Kostel sv. Ducha
Renesanční kostelík, jehož současná podoba byla daná rekonstrukcí v druhé polovině 16. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Ducha

Kostel sv. Václava
Barokní přestavba architekta Mikuláše Rossiho z počátku 18. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Václava

Synagoga čp. 646
Novogotická stavba z r. 1867, postavená na místě dřívější synagogy, zničené požárem.

více         »» ««         méně

Synagoga čp. 646

Společenské centrum – Kino 70
Moderní stavba z roku 1969. V roce 2010 prošla náročnou přestavbou.

více         »» ««         méně

Společenské centrum – Kino 70

POHODA venkova
Místní akční skupina

více         »» ««         méně

POHODA venkova

Místní akční skupina POHODA venkova (MAS Pv) je občanské sdružení, které po několikaměsíčních přípravách vzniklo v srpnu roku 2005 za účelem podpory rozvoje venkovského partnerství a leaderovské spolupráce v regionu. MAS POHODA venkova v současné době působí na území 30 měst a obcí Orlických hor, Novoměstska a Dobrušska, jedná se o území s rozlohou cca 281 km2, kde žije více jak 30 tis. obyvatel. Hlavním úkolem MAS Pv je dlouhodobá příprava daného území na účast v Programu rozvoje venkova – Osa IV. LEADER. Vyvrcholením tohoto úsilí je zpracování Strategického Plánu Leader (SPL MAS Pv) s názvem Krok za krokem s POHODOU venkovem.

Hlavním cílem MAS POHODA venkova pro období let 2008–2015 je realizace schváleného SPL v co největším rozsahu. První zkouškou, ve které MAS POHODA venkova obstála, byla úspěšná účast v Programu Leader ČR 2006, kde bylo v rámci žádosti Podpora Orlických Hor, Opočenska a DobrušskA podpořeno celkem sedm různorodých projektů na území regionu. Blíže viz Projekty. V roce 2006 se MAS Pv rovněž zúčastnila Programu Leader+, kde byla její činnost finančně podpořena v rámci osvojování schopností. Výsledkem bylo zpracování Integrované územní strategie MAS a došlo i k technickému a materiálnímu zabezpečení MAS. Rok 2007 se nesl i ve znamení projektu Značení domácích výrobků v Orlických horách a Podorlicku a zahájení udělování značky ORLICKÉ HORY – originální produkt. Blíže viz. Domácí výrobky.

Sídlo a kancelář
Místní akční skupina má své sídlo a kancelář v obci Val nedaleko Dobrušky v budově obecního úřadu.

Místní akční skupina POHODA venkova
Val 26, 518 01 Dobruška
IČ: 27005577

««      Skrýt