Mezinárodní hudební festival F. L. Věka / 2016

Aktuality Ročník 2016

Šestý ročník MHF F. L. Věka vrcholí

Připraveny jsou dárkové poukazy na ABO vstupenky pro rok 2017

Šestý ročník Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka vrcholí – v neděli 30. října se uskuteční poslední, devátý koncert, na kterém se v Městském divadle dr. Josefa Čížka v Náchodě představí vynikající ansámbl Cigánski diabli.

VÍCE INFORMACÍ »»

Cena MHF F. L. Věka a premiéra skladby na objednávku festivalu

Šestý ročník Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka má třetí říjnový víkend na programu další dva koncerty - na jednom bude udělena Cena MHF F. L.Věka 2016, na druhém zazní premiéra skladby napsané na objednávku festivalu.

V pátek 14. října se v Husově sboru v Dobrušce představí sólistka Janáčkovy opery Národního divadla Brno mezzosopranistka Jana Hrochová (Wallingerová) spolu s polským varhaníkem Waclawem Golonkou. Součástí koncertu bude udělení Ceny MHF F. L. Věka 2016.

VÍCE INFORMACÍ »»

Mezinárodní hudební festival F. L. Věka 2016 pokračuje

Czech Brass a Junko Honda

V sobotu 17. září 2016 se v kostele Máří Magdalény v Deštném v Orlických horách představí soubor špičkových hráčů na žesťové nástroje CZECH BRASS pod vedením trumpetisty Marka Zvolánka a japonská tympanistka JUNKO HONDA.

VÍCE INFORMACÍ »»

Václav Hudeček zahraje pro varhany

Václav Hudeček svým uměním podpoří úsilí spolku PROVARHANY

„Není to poprvé, kdy hraji na záchranu varhan. Tyto královské nástroje, které byly v minulosti minimálně udržované a mnoho z nich nenávratně zničeno, si naši pozornost zaslouží.“

VÍCE INFORMACÍ »»

Vstupenky na Mezinárodní hudební festival F. L. Věka 2016

26. 7. 2016 / Mezinárodní hudební festival F. L. Věka

Předprodej vstupenek na jednotlivé koncerty a ABO vstupenek bude zahájen dne 15. srpna na Informačních centrech v Dobrušce a Novém Městě nad Metují.

VÍCE INFORMACÍ »»

Kostel sv. Ducha
Renesanční kostelík, jehož současná podoba byla daná rekonstrukcí v druhé polovině 16. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Ducha

Kostel sv. Václava
Barokní přestavba architekta Mikuláše Rossiho z počátku 18. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Václava

Synagoga čp. 646
Novogotická stavba z r. 1867, postavená na místě dřívější synagogy, zničené požárem.

více         »» ««         méně

Synagoga čp. 646

Společenské centrum – Kino 70
Moderní stavba z roku 1969. V roce 2010 prošla náročnou přestavbou.

více         »» ««         méně

Společenské centrum – Kino 70

POHODA venkova
Místní akční skupina

více         »» ««         méně

POHODA venkova

Místní akční skupina POHODA venkova (MAS Pv) je občanské sdružení, které po několikaměsíčních přípravách vzniklo v srpnu roku 2005 za účelem podpory rozvoje venkovského partnerství a leaderovské spolupráce v regionu. MAS POHODA venkova v současné době působí na území 30 měst a obcí Orlických hor, Novoměstska a Dobrušska, jedná se o území s rozlohou cca 281 km2, kde žije více jak 30 tis. obyvatel. Hlavním úkolem MAS Pv je dlouhodobá příprava daného území na účast v Programu rozvoje venkova – Osa IV. LEADER. Vyvrcholením tohoto úsilí je zpracování Strategického Plánu Leader (SPL MAS Pv) s názvem Krok za krokem s POHODOU venkovem.

Hlavním cílem MAS POHODA venkova pro období let 2008–2015 je realizace schváleného SPL v co největším rozsahu. První zkouškou, ve které MAS POHODA venkova obstála, byla úspěšná účast v Programu Leader ČR 2006, kde bylo v rámci žádosti Podpora Orlických Hor, Opočenska a DobrušskA podpořeno celkem sedm různorodých projektů na území regionu. Blíže viz Projekty. V roce 2006 se MAS Pv rovněž zúčastnila Programu Leader+, kde byla její činnost finančně podpořena v rámci osvojování schopností. Výsledkem bylo zpracování Integrované územní strategie MAS a došlo i k technickému a materiálnímu zabezpečení MAS. Rok 2007 se nesl i ve znamení projektu Značení domácích výrobků v Orlických horách a Podorlicku a zahájení udělování značky ORLICKÉ HORY – originální produkt. Blíže viz. Domácí výrobky.

Sídlo a kancelář
Místní akční skupina má své sídlo a kancelář v obci Val nedaleko Dobrušky v budově obecního úřadu.

Místní akční skupina POHODA venkova
Val 26, 518 01 Dobruška
IČ: 27005577

««      Skrýt