Mezinárodní hudební festival F. L. Věka / 2018

DOBRUŠKA, Společenské centrum Kino 70 / neděle 28. října 2018

Chanson trio coucou

FOTO »»

KVASINY, zámek Kvasiny / neděle 21. října 2018

Silvano Minella – housle

Flavia Brunetto – klavír

FOTO »»

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, zámek / sobota 13. října 2018

Eva Garajová – mezzosoprán

Jitka Čechová – klavír

FOTO »»

OPOČNO, Kodymův národní dům / neděle 7. října 2018

Matyáš Novák – klavír

FOTO »»

DOBRUŠKA, kostel sv. Václava / neděle 30. září 2018

Vilém Veverka – hoboj (změna programu)

Lubomír Brabec – kytara

FOTO »»

DEŠTNÉ v O. h., kostel Máří Magdalény / pátek 28. září 2018

Jaroslav Tůma – klavichord, varhanní positiv

Josef Somr – mluvené slovo

FOTO »»

DOBRUŠKA, Tovární hala firmy KBA Grafitec / neděle 23. září 2018

Symfonický orchestr Českého rozhlasu

Emil Rovner – violoncello

Marek Šedivý – dirigent

FOTO »»

DOBRUŠKA, kostel sv. Václava / neděle 16. září 2018

Český chlapecký sbor Boni Pueri

Komorní filharmonie Pardubice

Marek Štilec – dirigent

Pavel Horák – sbormistr

FOTO »»

Kostel sv. Ducha
Renesanční kostelík, jehož současná podoba byla daná rekonstrukcí v druhé polovině 16. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Ducha

Kostel sv. Václava
Barokní přestavba architekta Mikuláše Rossiho z počátku 18. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Václava

Synagoga čp. 646
Novogotická stavba z r. 1867, postavená na místě dřívější synagogy, zničené požárem.

více         »» ««         méně

Synagoga čp. 646

Společenské centrum – Kino 70
Moderní stavba z roku 1969. V roce 2010 prošla náročnou přestavbou.

více         »» ««         méně

Společenské centrum – Kino 70

POHODA venkova
Místní akční skupina

více         »» ««         méně

POHODA venkova

Místní akční skupina POHODA venkova (MAS Pv) je občanské sdružení, které po několikaměsíčních přípravách vzniklo v srpnu roku 2005 za účelem podpory rozvoje venkovského partnerství a leaderovské spolupráce v regionu. MAS POHODA venkova v současné době působí na území 30 měst a obcí Orlických hor, Novoměstska a Dobrušska, jedná se o území s rozlohou cca 281 km2, kde žije více jak 30 tis. obyvatel. Hlavním úkolem MAS Pv je dlouhodobá příprava daného území na účast v Programu rozvoje venkova – Osa IV. LEADER. Vyvrcholením tohoto úsilí je zpracování Strategického Plánu Leader (SPL MAS Pv) s názvem Krok za krokem s POHODOU venkovem.

Hlavním cílem MAS POHODA venkova pro období let 2008–2015 je realizace schváleného SPL v co největším rozsahu. První zkouškou, ve které MAS POHODA venkova obstála, byla úspěšná účast v Programu Leader ČR 2006, kde bylo v rámci žádosti Podpora Orlických Hor, Opočenska a DobrušskA podpořeno celkem sedm různorodých projektů na území regionu. Blíže viz Projekty. V roce 2006 se MAS Pv rovněž zúčastnila Programu Leader+, kde byla její činnost finančně podpořena v rámci osvojování schopností. Výsledkem bylo zpracování Integrované územní strategie MAS a došlo i k technickému a materiálnímu zabezpečení MAS. Rok 2007 se nesl i ve znamení projektu Značení domácích výrobků v Orlických horách a Podorlicku a zahájení udělování značky ORLICKÉ HORY – originální produkt. Blíže viz. Domácí výrobky.

Sídlo a kancelář
Místní akční skupina má své sídlo a kancelář v obci Val nedaleko Dobrušky v budově obecního úřadu.

Místní akční skupina POHODA venkova
Val 26, 518 01 Dobruška
IČ: 27005577

««      Skrýt