Mezinárodní hudební festival F. L. Věka / 2018

Vítejte na webových stránkách
Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka

Mezinárodní hudební festival F. L. Věka je významnou kulturní akcí celého regionu. Díky názvu festivalu si připomínáme osobnost Františka Vladislava Heka (1769 – 1847), dobrušského rodáka, vlastence a hudebního skladatele, kterému se dostalo lekcí i od Wolfganga Amadea Mozarta. Hekovu autobiografii použil Alois Jirásek ve slavném románu F. L. Věk, který zfilmovala Česká televize.

Během pěti let uvedl festival přední české i zahraniční interprety, byli to mimo jiné – Dagmar Pecková, Raffaella Milanesi, Michiyo Keiko, Kateřina Englichová, Jana Boušková, Pavel Steidl, Václav Hudeček, Josef Špaček, Ivan Ženatý, Iva Kramperová, Jiří Bárta, Petr Nouzovský, Ludmila Peterková, Radek Baborák, Miroslav Kejmar, Jaroslav Tůma, Stéphane Béchy, Václav Luks, Ivan Klánský, Jaroslav Šaroun, Alfred Strejček, Český filharmonický sbor Brno, Boni Pueri, Komorní filharmonie Pardubice, Talichova komorní filharmonie, Collegium 1704, Enseble Inegal, Barocco sempre giovane, Heroldovo kvarteto, Bennewitz kvartet…

Dobruška – Opočno – Nové Město nad Metují – Deštné v Orlických horách – Přepychy – Kvasiny, to jsou města a obec, která budou ve svých sálech a historických prostorách hostit koncerty festivalu F. L. Věka.

Pořádá Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. a neformální spolek přátel hudby Dobrušská klasika za podpory měst Dobruška, Opočno, Nové Město nad Metují a obcí Deštné v Orlických horách a Přepychy.

MHF F. L. Věka 2018 se koná za finanční podpory hlavních partnerů festivalu – Ministerstva kultury ČR, Města Dobruška, SERVISBAL OBALY s.r.o., KBA-Grafitec, s.r.o. a také Královéhradec­kého kraje.

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL F. L. VĚKA 2018

Osmý ročník Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka bude zahájen v neděli 16. září 2018 od 17 hodin v kostele sv. Václava v Dobrušce. Návštěvníci se mohou opět těšit na špičkové české i zahraniční interprety klasické hudby.

Festival zahájí Český chlapecký sbor BoniPueri za doprovodu Komorní filharmonie Pardubice a dirigenta Marka Štilce. Zazní Mozartova Symfonie, výběr vokálně-instrumentálních děl období klasicismu i slavná díla sborové tvorby. Dosavadním vrcholem všech ročníků festivalu bude jistě symfonický koncert v industriálním prostředí tovární haly v Dobrušce, která má mimořádně dobrou akustiku. Dále vystoupí varhaník a profesor HAMU Jaroslav Tůma, který s sebou přiveze neobvyklý nástroj klavichord. Zahraje ale také na nově zrestaurovaný varhanní positiv v Deštném v Orlických horách. O dva dny později se uskuteční galavečer slavné sopranistky Gabriely Beňačkové, doprovodí ji kytarista Lubomír Brabec. Nejmladším interpretem letošního ročníku bude Matyáš Novák, student Konzervatoře Pardubice a vítěz řady mezinárodních soutěží, který je mimo jiné znám tím, že chová slepice. V Opočně zahraje výběr ze světové klavírní literatury. Zámek v Novém Městě nad Metují rozezní klavíristka Jitka Čechová a mezzosopranistka Eva Garajová, zahrají díla Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Do Zámku v Kvasinách zavítají italský houslista Silvano Minella, který je pedagogem konzervatoře v Miláně a klavíristka Flavia Brunetto. Společně provedou díla Mozarta, Respighiho, Debussyho a Griega. Závěrečný koncert festivalu nás zavede zpět do První republiky, kdy byla na vrcholu kulturní spolupráce s Francií. Brilantním provedení chansonu oslavíme státní svátek a 100. výročí republiky.

Information     » »

Kostel sv. Ducha
Renesanční kostelík, jehož současná podoba byla daná rekonstrukcí v druhé polovině 16. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Ducha

Kostel sv. Václava
Barokní přestavba architekta Mikuláše Rossiho z počátku 18. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Václava

Synagoga čp. 646
Novogotická stavba z r. 1867, postavená na místě dřívější synagogy, zničené požárem.

více         »» ««         méně

Synagoga čp. 646

Společenské centrum – Kino 70
Moderní stavba z roku 1969. V roce 2010 prošla náročnou přestavbou.

více         »» ««         méně

Společenské centrum – Kino 70

POHODA venkova
Místní akční skupina

více         »» ««         méně

POHODA venkova

Místní akční skupina POHODA venkova (MAS Pv) je občanské sdružení, které po několikaměsíčních přípravách vzniklo v srpnu roku 2005 za účelem podpory rozvoje venkovského partnerství a leaderovské spolupráce v regionu. MAS POHODA venkova v současné době působí na území 30 měst a obcí Orlických hor, Novoměstska a Dobrušska, jedná se o území s rozlohou cca 281 km2, kde žije více jak 30 tis. obyvatel. Hlavním úkolem MAS Pv je dlouhodobá příprava daného území na účast v Programu rozvoje venkova – Osa IV. LEADER. Vyvrcholením tohoto úsilí je zpracování Strategického Plánu Leader (SPL MAS Pv) s názvem Krok za krokem s POHODOU venkovem.

Hlavním cílem MAS POHODA venkova pro období let 2008–2015 je realizace schváleného SPL v co největším rozsahu. První zkouškou, ve které MAS POHODA venkova obstála, byla úspěšná účast v Programu Leader ČR 2006, kde bylo v rámci žádosti Podpora Orlických Hor, Opočenska a DobrušskA podpořeno celkem sedm různorodých projektů na území regionu. Blíže viz Projekty. V roce 2006 se MAS Pv rovněž zúčastnila Programu Leader+, kde byla její činnost finančně podpořena v rámci osvojování schopností. Výsledkem bylo zpracování Integrované územní strategie MAS a došlo i k technickému a materiálnímu zabezpečení MAS. Rok 2007 se nesl i ve znamení projektu Značení domácích výrobků v Orlických horách a Podorlicku a zahájení udělování značky ORLICKÉ HORY – originální produkt. Blíže viz. Domácí výrobky.

Sídlo a kancelář
Místní akční skupina má své sídlo a kancelář v obci Val nedaleko Dobrušky v budově obecního úřadu.

Místní akční skupina POHODA venkova
Val 26, 518 01 Dobruška
IČ: 27005577

««      Skrýt