Mezinárodní hudební festival F. L. Věka / 2017

PROGRAM Ročník 2017

DOBRUŠKA, kostel sv. Václava / neděle 3. září 2017 v 17.00

Ivan Ženatý / housle

Pražský komorní orchestr

VÍCE INFORMACÍ »»

DEŠTNÉ v O. h., kostel Máří Magdalény / sobota 9. září 2017 v 17.00

Liběna a Ivan Séquardtovi / hoboje

Luboš Hucek / fagot

Josef Kšica / varhany

Pavel Nejtek / kontrabas

VÍCE INFORMACÍ »»

KVASINY, zámek / neděle 17. září 2017 v 17.00

Barbara Maria Willi / cembalo

VÍCE INFORMACÍ »»

PŘEPYCHY, kostel sv. Prokopa / sobota 23. září 2017 v 17.00

Josef Špaček / housle

Barocco sempre giovane

VÍCE INFORMACÍ »»

DOBRUŠKA, kostel sv. Václava / neděle 24. září 2017 v 17.00

Olga Šroubková / housle

Oliver Lakota / trubka

Jihoon Song / varhany

VÍCE INFORMACÍ »»

DOBRUŠKA, kostel sv. Ducha / neděle 1. října 2017 v 17.00

Alfred Strejček / recitace

Petr Nouzovský / violoncello

VÍCE INFORMACÍ »»

OPOČNO, Kodymův národní dům / neděle 8. října 2017 v 17.00

Apollon Quartet

Wenzel Grund / klarinet

VÍCE INFORMACÍ »»

DOBRUŠKA, Husův sbor / sobota 14. října 2017 v 17.00

Five Star Clarinet Quartet

Roman Perucki / varhany

VÍCE INFORMACÍ »»

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, zámek / neděle 22. října 2017 v 17.00

Richard Novák / bas

Jaroslav Šaroun / klavír

VÍCE INFORMACÍ »»

DOBRUŠKA, Společenské centrum Kino 70 / sobota 28. října 2017 v 17.00

Cigánski diabli

VÍCE INFORMACÍ »»

Kostel sv. Ducha
Renesanční kostelík, jehož současná podoba byla daná rekonstrukcí v druhé polovině 16. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Ducha

Kostel sv. Václava
Barokní přestavba architekta Mikuláše Rossiho z počátku 18. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Václava

Synagoga čp. 646
Novogotická stavba z r. 1867, postavená na místě dřívější synagogy, zničené požárem.

více         »» ««         méně

Synagoga čp. 646

Společenské centrum – Kino 70
Moderní stavba z roku 1969. V roce 2010 prošla náročnou přestavbou.

více         »» ««         méně

Společenské centrum – Kino 70

POHODA venkova
Místní akční skupina

více         »» ««         méně

POHODA venkova

Místní akční skupina POHODA venkova (MAS Pv) je občanské sdružení, které po několikaměsíčních přípravách vzniklo v srpnu roku 2005 za účelem podpory rozvoje venkovského partnerství a leaderovské spolupráce v regionu. MAS POHODA venkova v současné době působí na území 30 měst a obcí Orlických hor, Novoměstska a Dobrušska, jedná se o území s rozlohou cca 281 km2, kde žije více jak 30 tis. obyvatel. Hlavním úkolem MAS Pv je dlouhodobá příprava daného území na účast v Programu rozvoje venkova – Osa IV. LEADER. Vyvrcholením tohoto úsilí je zpracování Strategického Plánu Leader (SPL MAS Pv) s názvem Krok za krokem s POHODOU venkovem.

Hlavním cílem MAS POHODA venkova pro období let 2008–2015 je realizace schváleného SPL v co největším rozsahu. První zkouškou, ve které MAS POHODA venkova obstála, byla úspěšná účast v Programu Leader ČR 2006, kde bylo v rámci žádosti Podpora Orlických Hor, Opočenska a DobrušskA podpořeno celkem sedm různorodých projektů na území regionu. Blíže viz Projekty. V roce 2006 se MAS Pv rovněž zúčastnila Programu Leader+, kde byla její činnost finančně podpořena v rámci osvojování schopností. Výsledkem bylo zpracování Integrované územní strategie MAS a došlo i k technickému a materiálnímu zabezpečení MAS. Rok 2007 se nesl i ve znamení projektu Značení domácích výrobků v Orlických horách a Podorlicku a zahájení udělování značky ORLICKÉ HORY – originální produkt. Blíže viz. Domácí výrobky.

Sídlo a kancelář
Místní akční skupina má své sídlo a kancelář v obci Val nedaleko Dobrušky v budově obecního úřadu.

Místní akční skupina POHODA venkova
Val 26, 518 01 Dobruška
IČ: 27005577

««      Skrýt