Mezinárodní hudební festival F. L. Věka / 2015

Program Ročník 2015

Kostel Máří Magdalény, Deštné v Orlických horách / neděle 20. září 2015 od 17.00

Kateřina Kněžíková – soprán

Barocco sempre giovane

Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart

VÍCE INFORMACÍ »»

Kostel sv. Václava, Dobruška / neděle 27. září 2015 od 17.00 – zahajovací koncert

PKF – Prague Philharmonia

Jan Mráček – housle (vítěz Mezinárodní soutěže Fritze Kreislera ve Vídni)

Reinhard Seehafer – dirigent

W. A. Mozart, F. Mendelssohn Bartholdy

VÍCE INFORMACÍ »»

Kostel sv. Ducha, Dobruška / sobota 3. října 2015 od 17.00

Bennewitz kvartet / Igor Františák – klarinet

W. A. Mozart, A. Dvořák

VÍCE INFORMACÍ »»

Klášterní kostel Narození Páně, Opočno / neděle 11. října 2015 od 19.00

Martinů Voices / Lukáš Vasilek – sbormistr

Palestrina, B. Martinů, F. Poulenc, J. Vičar – součástí koncertu bude přednáška PhDr. Petra Koukala z Národního památkového ústavu

VÍCE INFORMACÍ »»

Husův sbor, Dobruška / neděle 18. října 2015 od 19.00

Alban Beikircher – housle, Vera Beikircher – housle, viola

W. A. Mozart, E. Ysaye, B. Martinů, J. Sibelius, J. Halvorsen – součástí koncertu bude udílení Ceny festivalu za přínos regionu v oblasti kultury

VÍCE INFORMACÍ »»

Nové Město nad Metují, zámek / sobota 24. října 2015 od 19.00

SMETANOVO TRIO

Jiří Vodička – housle / Jan Páleníček – violoncello / Jitka Čechová – klavír / Lukáš Hurník – mluvené slovo

B. Smetana, L. Hurník

VÍCE INFORMACÍ »»

Společenské centrum Kino 70, Dobruška / neděle 1. listopadu 2015 od 19.00 – závěrečný koncert

Štefan Margita – tenor / Katarína Bachmannová – klavír

Závěrečný koncert Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka

VÍCE INFORMACÍ »»

Kostel sv. Ducha
Renesanční kostelík, jehož současná podoba byla daná rekonstrukcí v druhé polovině 16. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Ducha

Kostel sv. Václava
Barokní přestavba architekta Mikuláše Rossiho z počátku 18. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Václava

Synagoga čp. 646
Novogotická stavba z r. 1867, postavená na místě dřívější synagogy, zničené požárem.

více         »» ««         méně

Synagoga čp. 646

Společenské centrum – Kino 70
Moderní stavba z roku 1969. V roce 2010 prošla náročnou přestavbou.

více         »» ««         méně

Společenské centrum – Kino 70

POHODA venkova
Místní akční skupina

více         »» ««         méně

POHODA venkova

Místní akční skupina POHODA venkova (MAS Pv) je občanské sdružení, které po několikaměsíčních přípravách vzniklo v srpnu roku 2005 za účelem podpory rozvoje venkovského partnerství a leaderovské spolupráce v regionu. MAS POHODA venkova v současné době působí na území 30 měst a obcí Orlických hor, Novoměstska a Dobrušska, jedná se o území s rozlohou cca 281 km2, kde žije více jak 30 tis. obyvatel. Hlavním úkolem MAS Pv je dlouhodobá příprava daného území na účast v Programu rozvoje venkova – Osa IV. LEADER. Vyvrcholením tohoto úsilí je zpracování Strategického Plánu Leader (SPL MAS Pv) s názvem Krok za krokem s POHODOU venkovem.

Hlavním cílem MAS POHODA venkova pro období let 2008–2015 je realizace schváleného SPL v co největším rozsahu. První zkouškou, ve které MAS POHODA venkova obstála, byla úspěšná účast v Programu Leader ČR 2006, kde bylo v rámci žádosti Podpora Orlických Hor, Opočenska a DobrušskA podpořeno celkem sedm různorodých projektů na území regionu. Blíže viz Projekty. V roce 2006 se MAS Pv rovněž zúčastnila Programu Leader+, kde byla její činnost finančně podpořena v rámci osvojování schopností. Výsledkem bylo zpracování Integrované územní strategie MAS a došlo i k technickému a materiálnímu zabezpečení MAS. Rok 2007 se nesl i ve znamení projektu Značení domácích výrobků v Orlických horách a Podorlicku a zahájení udělování značky ORLICKÉ HORY – originální produkt. Blíže viz. Domácí výrobky.

Sídlo a kancelář
Místní akční skupina má své sídlo a kancelář v obci Val nedaleko Dobrušky v budově obecního úřadu.

Místní akční skupina POHODA venkova
Val 26, 518 01 Dobruška
IČ: 27005577

««      Skrýt