Mezinárodní hudební festival F. L. Věka / 2015

Aktuality Ročník 2015

Cena Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka 2015

14. 10. 2015 / Mezinárodní hudební festival F. L. Věka


Poslání projektu je upozornit na osobnosti, které se svým celoživotním dílem nebo mimořádným uměleckým počinem zasloužily o kulturu regionu. Cena MHF F. L. Věka může být udělena i významným osobnostem ze světa kultury, které pocházejí z východočeského regionu. V minulých letech byli takto oceněni Luboš Sluka, Václav Rabas, Ivo Kašpar a Vlastimil Železník.

Ocenění za rok 2015 obdrží klavírista, skladatel a dlouholetý člen České filharmonie – profesor Jaroslav ŠAROUN. Stane se tak na letošním pátém koncertu, který se uskuteční v Husově sboru v Dobrušce v neděli 18. října.

Dobrušský rodák Jaroslav Šaroun (*1943) se významným způsobem zasloužil o kulturu v regionu. Studoval mimo jiné u uznávaného Miloslava Kabeláče, absolvoval Hudební fakultu AMU a v roce 1999 byl jmenován vysokoškolským profesorem tamtéž. Spolupracoval s mnoha orchestry, zejména Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK a Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Roku 1976 ho Václav Neumann přivedl do České filharmonie, kde se po roce 1990 stal jako hráč klávesových nástrojů řádným členem a působil zde třicet šest sezón. Pracoval s mnoha dirigenty, mezi nimiž je např. Jiří Bělohlávek, Libor Pešek, Eliahu Inbal, Manfred Honneck, Christoph Eschenbach a další. Ve světě je znám především jako korepetitor významných pěvců, za všechny jmenujme mezzosopranistku Dagmar Peckovou, kterou doprovázel i na koncertě v rámci MHF F. L. Věka 2013. V rodné Dobrušce také podporoval a účinkoval na koncertech, které připomínaly osud dalšího významného rodáka a skladatele Radima Drejsla.

         «« Zpět

Kostel sv. Ducha
Renesanční kostelík, jehož současná podoba byla daná rekonstrukcí v druhé polovině 16. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Ducha

Kostel sv. Václava
Barokní přestavba architekta Mikuláše Rossiho z počátku 18. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Václava

Synagoga čp. 646
Novogotická stavba z r. 1867, postavená na místě dřívější synagogy, zničené požárem.

více         »» ««         méně

Synagoga čp. 646

Společenské centrum – Kino 70
Moderní stavba z roku 1969. V roce 2010 prošla náročnou přestavbou.

více         »» ««         méně

Společenské centrum – Kino 70

POHODA venkova
Místní akční skupina

více         »» ««         méně

POHODA venkova