Mezinárodní hudební festival F. L. Věka / 2015

Aktuality Ročník 2015

Jubilejní ročník MHF F. L. Věka vrcholí koncertem Štefana Margity

27. 10. 2015 / Mezinárodní hudební festival F. L. Věka

Závěrečný koncert MHF F. L.Věka 2015, na kterém se představí vynikající slovenský operní pěvec Štefan MARGITA, se uskuteční v neděli 1. listopadu od 19 hodin ve velkém sále Společenského centra Kino 70 v Dobrušce.

VÍCE INFORMACÍ »»

POUKAZY NA ŠESTÝ ROČNÍK FESTIVALU

27. 10. 2015 / Mezinárodní hudební festival F. L. Věka

Již v rámci závěrečného koncertu letošního MHF F. L.Věka budou pro festivalové příznivce v prodeji DÁRKOVÉ POUKÁZKY

VÍCE INFORMACÍ »»

Smetanovo trio a světová premiéra soudobé skladby

20. 10. 2015 / Mezinárodní hudební festival F. L. Věka

V sobotu 24. října v 19 hodin se ve Velkém sále zámku v Novém Městě nad Metují uskuteční předposlední koncert letošního ročníku festivalu.

(doprava festivalovým autobusem pro majitele abonentek a vstupenek)

VÍCE INFORMACÍ »»

Cena Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka 2015

14. 10. 2015 / Mezinárodní hudební festival F. L. Věka

Ocenění za rok 2015 obdrží klavírista, skladatel a dlouholetý člen České filharmonie – profesor Jaroslav ŠAROUN. Stane se tak na letošním pátém koncertu, který se uskuteční v Husově sboru v Dobrušce v neděli 18. října.

VÍCE INFORMACÍ »»

Festivalový autobus na koncert do Deštné

17. 9. 2015 / Mezinárodní hudební festival F. L. Věka

V kostele Máří Magdaleny v Deštném v Orlických horách se v neděli 20. září uskuteční již podruhé úvodní koncert MHF F. L. Věka.

VÍCE INFORMACÍ »»

Prodej vstupenek a ABO vstupenek

10. 8. 2015 / Mezinárodní hudební festival F. L. Věka

V pondělí 10. srpna 2015 bude na Informačních centrech v Dobrušce a Novém Městě nad Metují zahájen prodej vstupenek na všechny koncerty MHF F. L. Věka 2015 a dále prodej ABO vstupenek na celý festival.

VÍCE INFORMACÍ »»

Program festivalu 2015

15. 6. 2015 / Mezinárodní hudební festival F. L. Věka

Představujeme Vám program V. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka

VÍCE INFORMACÍ »»

Kostel sv. Ducha
Renesanční kostelík, jehož současná podoba byla daná rekonstrukcí v druhé polovině 16. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Ducha

Kostel sv. Václava
Barokní přestavba architekta Mikuláše Rossiho z počátku 18. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Václava

Synagoga čp. 646
Novogotická stavba z r. 1867, postavená na místě dřívější synagogy, zničené požárem.

více         »» ««         méně

Synagoga čp. 646

Společenské centrum – Kino 70
Moderní stavba z roku 1969. V roce 2010 prošla náročnou přestavbou.

více         »» ««         méně

Společenské centrum – Kino 70

POHODA venkova
Místní akční skupina

více         »» ««         méně

POHODA venkova

Na výšině nad městem směrem k Orlickým horám postavili naši předkové kostel zasvěcený svatému Duchu. Již samotné toto zasvěcení napovídá, že počátky kostela musíme hledat hluboko ve středověku, snad až v dobách, kdy byl náš kraj postupně osídlován a vznikaly zde první středověké osady. Vznik kostela svatého Ducha tedy zřejmě souvisí se samotnými počátky křesťanství v našem regionu.

Vlastní prvotní založení kostela je tedy velmi staré. Odborníci předpokládají, že se při něm uplatnil vliv cisterciáckého kláštera Svaté Pole (Sacer Campus), jenž stával až do svého zničení husity v roce 1421 v místech dnešní vesnice Klášter nad Dědinou. Svatopolský vliv naznačuje především samotné zasvěcení svatému Duchu. Kostel stál vedle důležité komunikace, která byla jednou z větví směřujících od Hradce Králové do Kladska. Z Dobrušky se cesta ubírala dnešním Valským údolím směrem k Dobřanům a dále přes Orlické hory. Založení kostela u jedné z hlavních regionálních komunikací bylo typické právě pro období středověké kolonizace, která probíhala i v našem kraji.

Samotné datum založení kostela svatého Ducha neznáme ovšem ani přibližně. Původní stavba byla pravděpodobně dřevěná a nepochybně mnohem menší než je dnešní. Nevíme, zda nám psaná historie zaznamenala všechny přestavby a stavební úpravy. Jak vypadal původní kostel, nevíme. Ještě před lety se historikové domnívali, že základy dnešní stavby jsou gotické, ale při posledních opravách, kdy byla obnovována celá omítka, se existence gotického zdiva kostela nepotvrdila. Spíše je pravděpodobné, že první kostelní stavba byla dřevěná.

V průběhu 16. století, kdy bylo dobrušské měšťanstvo na vrcholu svého hospodářského rozkvětu, došlo k velmi rozsáhlé přestavbě celého města. Zřejmým impulsem byl rozsáhlý požár, který v roce 1565 zničil podstatnou část městské zástavby. Kostel, který stál mimo město, požárem postižen zřejmě nebyl. Můžeme se však důvodně domnívat, že stará dřevěná stavba již věkem dosloužila a bylo jen otázkou času, kdy se její přestavba stane úplně nevyhnutelnou.

Jako při ostatní výstavbě v celém městě (tehdy také vyrostla reprezentativní budova radnice) nebyla skromnost a úspornost určujícím faktorem. Naopak, měšťané byli vedeni snahou o co nejvýstavnější architekturu, která by každému příchozímu jednoznačně sdělila, že město, do něhož přichází, není žádnou chudičkou vesničkou, ale sídlem sebevědomých a bohatých lidí. Všechny stavby, včetně kostela svatého Ducha, byly postaveny v tehdy moderním nádherném renesančním slohu.

A tak od poloviny 16. století na odedávna krajinně exponovaném místě vyrostla kamenná stavba, do daleka zářící svou bílou fasádou. Dodnes můžeme jen tiše obdivovat neobyčejný cit neznámých architektů a stavitelů, s nímž dokázali skloubit novou stavbu s měkkými křivkami vrcholků Orlických hor v pozadí. Mimořádná harmonie s krajinou vyniká nejen při pohledu k horám, ale je charakteristická pro jakýkoli pohled na kostel. Až minulé století svými necitlivými obilními sily a výškovými budovami nových panelových sídlišť dokázalo znehodnotit vysokou estetickou působivost této stavby. Nedílnou součástí areálu kostela svatého Ducha je i hranolovitá budova zvonice s cibulovitou bání a lucernou z r. 1686. Okna kostela jsou zdobena vitráží, střecha lodě a zvonice je pokryta dřevěným šindelem, materiálem typickým pro drobné sakrální stavby. Západní stranu kostela zdobí zachované barokní dveře. Ke zvonici byl až do druhé poloviny minulého století přilepen ještě malý přízemní přístavek, sloužící až do konce století osmnáctého jako příbytek poustevníka. Ještě ve století dvacátém zde však bydlel městský hrobník s celou svojí rodinou.

Kostel byl v minulosti mnohokrát opravován. Rozsáhlou rekonstrukcí prošel v polovině 18. století a poslední opravy se uskutečnily v 70. letech 20. století. Při nich byla stavbě plně vrácena její původní renesanční tvář. Po staletích tak znovu kostelík svatého Ducha zdobí okolní podorlickou krajinu, aby připomínal stavitelský um a především nevšední estetické cítění svých dávných tvůrců.

««      Skrýt