Mezinárodní hudební festival F. L. Věka / 2014

Program Ročník 2014

Gabriela Demeterová – housle / Pavel Černý – varhany

Špičková houslistka Gabriela Demeterová, která žije v Anglii, vystoupí s uznávaným varhaníkem a organologem Pavlem Černým, který rozezní historické varhany z roku 1727 ve skladbách J. S. Bacha, H. I. F. Bibera, J. D. Zelenky a dalších.

GABRIELA DEMETEROVÁ

Gabriela Demeterová vystudovala Pražskou konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze u prof. Nory Grumlíkové. Absolvovala postgraduální studium na Královské hudební akademii v Dánsku u prof. Marty Líbalové. Získala řadu ocenění (Kocianova houslová soutěž, Mezinárodní soutěž Yehudi Menuhina v Anglii, Mezinárodní soutěž Pražské jaro). Koncertuje v Evrpě, USA, Jižní Americe i Japonsku, spolupracuje s významnými tělesy a dirigenty po celém světě. Již řadu let se intenzivně věnuje studiu barokní hudby a její interpretaci na moderním nástroji s použitím dobových prvků. Od roku 1995 byla sólistkou a uměleckou vedoucí komorního souboru Collegium českých filharmoniků. Ten se pod jejím vedením specializoval na interpretaci barokní hudby a málo známých děl českých autorů. V červnu 2005 založila soubor Collegium Gabriely Demeterové. Je jeho sólistkou a uměleckou vedoucí. Partnerem v interpretaci barokní hudby je jí prof. Giedré Lukšaité-Mrázková (cembalo, hammerklavier). Spolupracuje také s klavíristy Renou Sharon, Norbertem Hellerem a Norou Škutovou. Na pódiu ji též bývá partnerem světoznámý kytarista Pavel Steidl. U firmy Supraphon vydala již třináct kompaktních disků, dále nahrála řadu CD k nejrůznějším projektům ve spolupráci s významnýmy českými interprety. Nahrává též pro dánskou společnost Classico (Brahmsův houslový koncert pod taktovkou D. Bostocka s Komorní filharmonií Pardubice). Gabriela Demeterová hraje na housle z dílny italského mistra Giuseppa Roccy z roku 1855 a Kašpara Strnada z roku 1795. V současné době má také tu čest a možnost hrát na housle “Princ Oranžský” italského mistra Giuseppa Antonia Guarneriho del Gesu z poloviny 18. století, které ji s velkou laskavostí zapůjčuje státní sbírka nástrojů Národního muzea v Praze.

PAVEL ČERNÝ

Pavel Černý studoval na Pražské konzervatoři u prof. Jana Hory a na Akademii múzických umění v Praze u doc. Jaroslava Tůmy. Účastnil se zahraničních mistrovských kurzů u Christopha Bosserta, Michela Bouvarda, Hanse Haselböcka, Luigi F. Tagliaviniho. Byl oceněn na varhanních soutěžích v Opavě (1990), Lublani (1992) a na Pražském jaru (1994). Vystupoval ve většině zemí Evropy, v Africe, Kubě a Japonsku. V současnosti vyučuje varhanní hru na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a Akademii múzických umění v Praze. Věnuje se ochraně historických varhan. Pracuje také v odborných komisích při stavbách, restaurování a dokumentaci varhan. Pro rozhlas tvoří vzdělávací seriály o varhanách. Jedním z největších projektů, na kterém Pavel Černý spolupracoval jako varhaník a organolog , bylo natáčení 52 historických varhan v Čechách v roce 1996 nizozemským rozhlasem KRO.

         «« Zpět

Kostel sv. Ducha
Renesanční kostelík, jehož současná podoba byla daná rekonstrukcí v druhé polovině 16. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Ducha

Kostel sv. Václava
Barokní přestavba architekta Mikuláše Rossiho z počátku 18. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Václava

Synagoga čp. 646
Novogotická stavba z r. 1867, postavená na místě dřívější synagogy, zničené požárem.

více         »» ««         méně

Synagoga čp. 646

Společenské centrum – Kino 70
Moderní stavba z roku 1969. V roce 2010 prošla náročnou přestavbou.

více         »» ««         méně

Společenské centrum – Kino 70

POHODA venkova
Místní akční skupina

více         »» ««         méně

POHODA venkova