Mezinárodní hudební festival F. L. Věka / 2014

Program Ročník 2014

Kostel Máří Magdalény, Deštné v Orl. horách / sobota 13. září 2014 od 19.30 – mimořádný koncert

Czech Brass a Cecile Boiffin – tympány

Czech Brass a Cecile Boiffin – tympány M. A. Charpentier, J. P. Vejvanovský, G. F. Händel, J. S. Bach

VÍCE INFORMACÍ »»

Kostel sv. Václava, Dobruška / neděle 28. září 2014 od 19.30 – zahajovací koncert

Gabriela Demeterová – housle

Pavel Černý – varhany

Špičková houslistka Gabriela Demeterová, která žije v Anglii, vystoupí s uznávaným varhaníkem a organologem Pavlem Černým, který rozezní historické varhany z roku 1727 ve skladbách J. S. Bacha, H. I. F. Bibera, J. D. Zelenky a dalších.

VÍCE INFORMACÍ »»

Kostel sv. Václava, Dobruška / sobota 4. října 2014 od 15.00

Ensemble Inégal a Adam Viktora

Orchestr dobových nástrojů, sbor a sólisté pod vedením Adama Viktory uvedou vrcholné vokálně-instrumentální dílo geniálního českého skladatele období baroka. Jan Dismas Zelenka: Missa Sanctissimae Trinitatis.

VÍCE INFORMACÍ »»

Husův sbor, Dobruška / neděle 19. října 2014 od 19.30

Prague Cello Quartet a Ivan Vokáč – violoncello

Prague Cello Quartet a Ivan Vokáč / violoncello, vítěz Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně 2013

VÍCE INFORMACÍ »»

Zámek, Nové Město n. M. / neděle 26. října 2014 od 15.00

Dvořákovo trio

Jan Fišer – housle, Tomáš Jamník – violoncello, Ivo Kahánek – klavír

F. Schubert, B. Martinů a Aleš Březina – světová premiéra skladby, která vzniká na objednávku MHF F. L. Věka 2014.

VÍCE INFORMACÍ »»

Kodymův národní dům, Opočno / neděle 2. listopadu 2014 od 19.30

Klavírní duo Ivan Klánský a Lukáš Klánský

Antonín Dvořák: Slovanské tance (kompletní provedení), koncert se koná ve spolupráci s Opočenskou besedou

VÍCE INFORMACÍ »»

Společenské centrum Kino 70, Dobruška / neděle 9. listopadu 2014 od 19.30 – závěrečný koncert

Ondřej Havelka s jeho MELODY MAKERS

vykročení mimo klasickou hudbu

VÍCE INFORMACÍ »»

Kostel sv. Ducha
Renesanční kostelík, jehož současná podoba byla daná rekonstrukcí v druhé polovině 16. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Ducha

Kostel sv. Václava
Barokní přestavba architekta Mikuláše Rossiho z počátku 18. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Václava

Synagoga čp. 646
Novogotická stavba z r. 1867, postavená na místě dřívější synagogy, zničené požárem.

více         »» ««         méně

Synagoga čp. 646

Společenské centrum – Kino 70
Moderní stavba z roku 1969. V roce 2010 prošla náročnou přestavbou.

více         »» ««         méně

Společenské centrum – Kino 70

POHODA venkova
Místní akční skupina

více         »» ««         méně

POHODA venkova

Místní akční skupina POHODA venkova (MAS Pv) je občanské sdružení, které po několikaměsíčních přípravách vzniklo v srpnu roku 2005 za účelem podpory rozvoje venkovského partnerství a leaderovské spolupráce v regionu. MAS POHODA venkova v současné době působí na území 30 měst a obcí Orlických hor, Novoměstska a Dobrušska, jedná se o území s rozlohou cca 281 km2, kde žije více jak 30 tis. obyvatel. Hlavním úkolem MAS Pv je dlouhodobá příprava daného území na účast v Programu rozvoje venkova – Osa IV. LEADER. Vyvrcholením tohoto úsilí je zpracování Strategického Plánu Leader (SPL MAS Pv) s názvem Krok za krokem s POHODOU venkovem.

Hlavním cílem MAS POHODA venkova pro období let 2008–2015 je realizace schváleného SPL v co největším rozsahu. První zkouškou, ve které MAS POHODA venkova obstála, byla úspěšná účast v Programu Leader ČR 2006, kde bylo v rámci žádosti Podpora Orlických Hor, Opočenska a DobrušskA podpořeno celkem sedm různorodých projektů na území regionu. Blíže viz Projekty. V roce 2006 se MAS Pv rovněž zúčastnila Programu Leader+, kde byla její činnost finančně podpořena v rámci osvojování schopností. Výsledkem bylo zpracování Integrované územní strategie MAS a došlo i k technickému a materiálnímu zabezpečení MAS. Rok 2007 se nesl i ve znamení projektu Značení domácích výrobků v Orlických horách a Podorlicku a zahájení udělování značky ORLICKÉ HORY – originální produkt. Blíže viz. Domácí výrobky.

Sídlo a kancelář
Místní akční skupina má své sídlo a kancelář v obci Val nedaleko Dobrušky v budově obecního úřadu.

Místní akční skupina POHODA venkova
Val 26, 518 01 Dobruška
IČ: 27005577

««      Skrýt