Mezinárodní hudební festival F. L. Věka / 2014

Aktuality Ročník 2014

1. 8. 2014 / Mezinárodní hudební festival F. L. Věka

Cenu Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka za rok 2014 získá trumpetista, pedagog a skladatel Vlastimil Železník


Cenu Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka za rok 2014 získá trumpetista, pedagog a skladatel Vlastimil Železník

Posláním projektu Cena MHF F. L. Věka je ocenění osobností, které se svým celoživotním dílem nebo mimořádným uměleckým počinem zasloužily o kulturu regionu. Ocenění je udělováno každý rok na některém z koncertů festivalu, o udělení rozhoduje Festivalový výbor MHF F. L. Věka, nominace může zasílat i široká veřejnost. Ocenění dosud obdrželi hudební skladatel Luboš Sluka, koncertní varhaník a pedagog Václav Rabas a v roce 2013 Ivo Kašpar, dlouholetý předseda Kruhu přátel hudby Opočenská beseda.

Vlastimil Železník (* 16. 12. 1930 v Dobrušce) je významný dobrušský rodák, trumpetista, pedagog a skladatel. Od roku 1936 navštěvoval hudební školu Jaroslava Šenkýře v Dobrušce (klavír a housle). V roce 1947 sestavuje svůj první taneční orchestr a v roce 1962 spoluzakládá Divadlo hudby. Poté nastoupil na slepeckou Konzervatoř Jana Deyla v Praze (trubka, housle, klavír), jeho maturitní koncert se konal na Žofíně spolu se Symfonickým orchestrem AUS Víta Nejedlého, který řídil Jiří Bělohlávek, dnešní šéfdirigent České filharmonie, prezident festivalu Pražské jaro a patron letošního ročníku MHF F. L. Věka. Do Prahy tehdy přijel plný autobus přátel z Dobrušky podpořit svého rodáka.

Pan Železník pedagogicky působil v Lidové škole umění v Dobrušce, jeho etudy pro trubku a lesní roh vydal tiskem Svaz hudebníků v Praze. Ve slepeckém písmu vyšly jeho fanfáry pro čtyři trubky. Účinkoval na stovkách koncertů včetně turné po Švédsku. V roce 1985 založil Dobrušské žesťové sdružení a stal se jeho vedoucím. Ve svém archivu nashromáždil spoustu materiálů, například o skladateli Augustinu Šenkýřovi. Jako pedagog vychoval přes 130 žáků z toho 100 hráčů na trubku a lesní roh.

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví!

         «« Zpět

Kostel sv. Ducha
Renesanční kostelík, jehož současná podoba byla daná rekonstrukcí v druhé polovině 16. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Ducha

Kostel sv. Václava
Barokní přestavba architekta Mikuláše Rossiho z počátku 18. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Václava

Synagoga čp. 646
Novogotická stavba z r. 1867, postavená na místě dřívější synagogy, zničené požárem.

více         »» ««         méně

Synagoga čp. 646

Společenské centrum – Kino 70
Moderní stavba z roku 1969. V roce 2010 prošla náročnou přestavbou.

více         »» ««         méně

Společenské centrum – Kino 70

POHODA venkova
Místní akční skupina

více         »» ««         méně

POHODA venkova