Mezinárodní hudební festival F. L. Věka / 2014

Aktuality Ročník 2014

23. 6. 2014 / Mezinárodní hudební festival F. L. Věka

Šéfdirigent České filharmonie patronem festivalu 2014


S velkým zájmem jsem se seznámil s programem čtvrtého ročníku Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka. Zajímavá a citlivě vyvážená dramaturgie a vysoko nastavená laťka úrovně interpretů dávají předpoklad znamenitého příspěvku ke kulturnímu rozvoji regionu vytýčeného městy Dobruškou, Opočnem a Novým Městem nad Metují. Jsem přesvědčen, že takovéto místní aktivity jsou nezbytným podhoubím všeobecné úrovně vnímání hudby a proto jsem s radostí přijal patronát nad letošním ročníkem festivalu. Přeji všem umělcům muzikantské “Zlomte vaz” a posluchačům spoustu krásných dojmů a zážitků.

V Praze, červen 2014

prof. Jiří Bělohlávek

         «« Zpět

Kostel sv. Ducha
Renesanční kostelík, jehož současná podoba byla daná rekonstrukcí v druhé polovině 16. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Ducha

Kostel sv. Václava
Barokní přestavba architekta Mikuláše Rossiho z počátku 18. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Václava

Synagoga čp. 646
Novogotická stavba z r. 1867, postavená na místě dřívější synagogy, zničené požárem.

více         »» ««         méně

Synagoga čp. 646

Společenské centrum – Kino 70
Moderní stavba z roku 1969. V roce 2010 prošla náročnou přestavbou.

více         »» ««         méně

Společenské centrum – Kino 70

POHODA venkova
Místní akční skupina

více         »» ««         méně

POHODA venkova