Mezinárodní hudební festival F. L. Věka / 2014

Aktuality Ročník 2014

21. 3. 2014 / Mezinárodní hudební festival F. L. Věka

OPERA Plus – Když má buditel své pokračovatele – rozhovor s předsedou MAS POHODA venkova Lubošem Řehákem


Před třemi lety to vypadalo jako malý zázrak, když v podhůří Orlických hor vznikl nový festival, věnující se vážné muzice. Bylo přitom docela příznačné, když se svým názvem rozhodl připomínat osobnost Františka Vladislava Heka, dobrušského rodáka, osvíceného vlastence a hudebního skladatele, kterému se dostalo lekcí i od Mozarta. Hned během prvních tří let stihla celá řada našich i zahraničních špičkových interpretů udělat z Mezinárodního festivalu F. L. Věka událost, o které se mluví, která si získává stále větší respekt a která dokázala hudbu přivést i do míst dlouhá léta muzikanty přehlížených. Právě v těchto dnech jsou v plném proudu přípravy již čtvrtého festivalového ročníku. Pořadatelsky a organizačně je festival zajišťován především spolkem s dosti neobvyklým názvem: MAS POHODA venkova. Jeho dlouholetým předsedou je Luboš Řehák.

Můžete vaši organizaci přiblížit? Říci, co znamená ona zkratka v názvu – MAS?

Naše původně občanské sdružení vzniklo v srpnu roku 2005 za účelem rozšíření meziobecní spolupráce, kterou v regionech zajišťují především dobrovolné svazky obcí. Místní akční skupiny, tedy zkráceně MAS, postupně vznikly v České republice po vzoru Local Action Groups v západní Evropě za účelem propagace „metody leader“ a spolupráci v daných regionech rozšířily právě o zástupce dalších dvou sektorů – sektoru podnikatelského a sektoru neziskového, občanského. MAS POHODA venkova vznikla především díky aktivním starostům Dobrovolnického svazku obcí Region Orlické hory a působí i na územích měst našeho venkovského regionu, na území Dobrušky, Opočna a Nového Města nad Metují.

Když jste připravovali první ročník festivalu, na jaké problémy jste narazili? Nebo snad šlo všechno hladce?

Problémem jsou asi vždy mírné obavy z financování festivalu, což je právě moje hlavní festivalová role! Na straně příjmů i výdajů jsou vždy velké neznámé až do poslední chvíle. A první ročník vyžadoval navíc větší výdaje na propagaci – web, nastavení originální grafiky a tak dále.

Co šlo hladce? No, z mého pohledu to díky dramaturgovi Pavlu Svobodovi, kterého jsme jmenovali i uměleckým ředitelem festivalu, bylo sestavení a zajištění fantastického programu. Ono to samozřejmě nebylo snadné, ale s myšlenkou uspořádání Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka přišel právě Pavel a měl tuto vizi dobrušského festivalu dokonale propracovanou a připravenou: udělování Ceny Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka, získávání abonentů, oslovení i mladšího publika, atraktivní koncertní prostory, každoroční vznik nové skladby na objednávku festivalu a uvedení její premiéry … A nápady Pavel sype z rukávu dodnes.

Dalším kladným prvkem bylo poměrně hladké sestavení party nadšenců – výkonných pořadatelů, kteří vzešli především z Dobrušské klasiky – neformálního spolku přátel hudby.

Uplynulé ročníky festivalu F. L. Věka byly úspěšné…

Ano, uplynulé ročníky jsou skutečně hodnoceny velmi kladně, a to ze strany posluchačů, členů i příznivců MAS. Sledujeme, že nás zatím vesměs stále chválí i odborná veřejnost. Díky festivalu náš region navštívilo již mnoho skvělých interpretů, velice si toho vážíme, snažíme se, aby se i oni u nás cítili velmi dobře.

S kým festival spolupracuje, kdo jsou vaši partneři?

Spolupráce? Tak samozřejmě MAS je na principech spolupráce závislá a z mého pohledu bylo od prvopočátku cílem tyto principy v regionu upevnit, samotný festival je tomu příkladem. Velice si vážíme podpory ze strany města Dobrušky, ale i Opočna a Nového Města nad Metují. Finančně se nás snaží částečně podporovat i Královéhradecký kraj. Důležitými partnery jsou také místní římskokatolické farnosti, a tady bych velice rád vyzdvihl i důležitou roli otce Vincenta Zontáka, který nám nejednou v Dobrušce připravil i výborné pokoncertní zázemí! A přibývají další … Například zámek v Novém Městě nad Metují.

Podílí se na financování projektu ještě někdo další?

Prozatím jsme závislí na dotačních titulech. Zatím pokaždé se nám podařilo získat hlavní finanční podporu z dotace Ministerstva kultury České republiky, dále se na financování podílejí již zmiňovaní partneři. Je však samozřejmé, že je třeba se již více soustředit na podporu z oblasti podnikatelského sektoru.

Jak obtížné je sehnat potřebné peníze? A jak vám vyhovuje systém grantů?

Obtížné? Jako předseda MAS mám zkušenosti se získáváním, vyúčtováním a následnými kontrolami využití finančních prostředků z nejrůznějších grantů… Dotace vnímám jako soutěž! Je však třeba se v budoucnu skutečně zaměřit na stabilní podporovatele a sponzory festivalu. Grantová politika je totiž také velká loterie! Náš festival probíhá vždy v podzimním období, přičemž se ve stejné době podávají žádosti o granty na další ročník a dle výsledků vyhodnocení našich žádostí se téměř až do července sestavuje a upravuje finanční plán. To má vliv na připravenou dramaturgii a k neskutečnému tlaku na potvrzení finálního programu. Vyvolává to pak spíše mírnou nestabilitu celé akce.

Pořádáte také divadelní festival. Je v tom rozdíl?

Ano, to je. Já i starostuji v malé obci Val, kde se místní spolek Beseda snaží o udržení jedné z tradic našeho regionu, a tím je divadelnictví. V areálu Přírodního divadla Val pořádáme festival Divadelní POHODA, kde se každoročně v červnu představí několik divadelních souborů. Financování a ta práce kolem festivalu je obdobná, ale jedná se o menší rozpočet, tedy menší rizika, a navíc celá akce je spíše regionálního významu.

Mezinárodní hudební festival F. L. Věka na sebe velice upozornil již v průběhu úvodního ročníku a tu laťku kvality neustále posouvá nahoru ve všech oblastech. Narůstá počet abonentů, návštěvníci jezdí ze stále vzdálenějších destinací – Hradecka, Pardubicka, ale i z Prahy nebo polského Kladska!

Když jdete na festivalový koncert, na co myslíte, na co dáváte pozor…?

Přeji si vždy to samé… Aby byli všichni spokojeni, posluchači i interpreti, a abychom si to všichni společně užili!

A Na které koncerty ZATÍM nejvíce vzpomínáte?

Těžká, velice těžká otázka! Koho nejmenovat?! Musím přiznat, že nejsem žádný hudební odborník, ale pouze čím dál větší fanoušek klasické hudby. A tady bych chtěl zdůraznit, že žádný z koncertů nebyl zklamáním. Vyzdvihl bych tedy koncerty a výkony zahraničních interpretů – japonská sopranistka Michiyo Keiko, dále jsme zažili fantastický večer s italskou sopranistkou Raffaellou Milanesi a orchestrem Collegium 1704 pod vedením dirigenta Václava Lukse… Některé koncerty byly výjimečné i prostředím. Prvně jsme využili pro koncerty i prostory Kostelíku sv. Ducha (pozn. redakce: známého ze seriálu F. L. Věk), kde v roce 2011 proběhl dodnes nezapomenutelný koncert violoncellisty Jiřího Bárty, o rok později tu fantastický výkon předvedl také houslista Josef Špaček.Aa tak bych mohl prostě pokračovat… Omlouvám se všem ostatním, které jsem nezmínil…

Co byste chtěl na festivalu změnit nebo zlepšit? Zkuste aspoň stručně…

Stabilizovat financování festivalu i základnu abonentů, a tím stabilizovat festival celkově. Udržet interpretační úroveň a nenásilnou formou omladit i publikum.

A festivalové cíle do budoucna?

Mezinárodní hudební festival F. L. Věka by se měl zařadit mezi ostatní prestižní akce. A proto se už teď, na prahu čtvrtého ročníku, těším na dvacátý pátý ročník!

Děkujeme za rozhovor, ať se vám daří!

převzato z OPERA Plus – rozhovor

         «« Zpět

Kostel sv. Ducha
Renesanční kostelík, jehož současná podoba byla daná rekonstrukcí v druhé polovině 16. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Ducha

Kostel sv. Václava
Barokní přestavba architekta Mikuláše Rossiho z počátku 18. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Václava

Synagoga čp. 646
Novogotická stavba z r. 1867, postavená na místě dřívější synagogy, zničené požárem.

více         »» ««         méně

Synagoga čp. 646

Společenské centrum – Kino 70
Moderní stavba z roku 1969. V roce 2010 prošla náročnou přestavbou.

více         »» ««         méně

Společenské centrum – Kino 70

POHODA venkova
Místní akční skupina

více         »» ««         méně

POHODA venkova