Mezinárodní hudební festival F. L. Věka / 2013

Program Ročník 2013

Kostel sv. Václava v Dobrušce, neděle 29. září 2013 od 19.30

Miroslav Kejmar – trubka

Aleš Bárta – varhany

Legendární trumpetista Miroslav Kejmar a varhaník Aleš Bárta

VÍCE INFORMACÍ »»

Mariánský kostelík v Opočně, neděle 6. října 2013 od 16.00

Heroldovo kvarteto

Jedno z nejlepších českých kvartet vystoupí ve složení Petr Zdvihal a Jan Valta – housle, Karel Untermüller – viola a David Havelík – violoncello.

VÍCE INFORMACÍ »»

Společenské centrum – Kino 70 v Dobrušce, pondělí 14. října 2013 od 19.30

Dagmar Pecková – mezzosoprán

Jaroslav Šaroun – klavír

Operní galavečer slavné mezzosopranistky žijící v Německu doprovodí dobrušský rodák Prof. Jaroslav Šaroun

VÍCE INFORMACÍ »»

Klášterní kostel Narození Panny Marie v Novém Městě nad Metují, neděle 20. října 2013 od 19.30

Stéphane Béchy (Francie) – cembalo

Alfred Strejček – recitace

Francouzský cembalista Stéphane Béchy je držitelem vysokého vyznamenání – francouzského národního řádu umění a literatury. Společně s Alfredem Strejčkem představí projekt složený z textů a hudby francouzské historie.

VÍCE INFORMACÍ »»

Zámek Nové Město nad Metují, neděle 3. listopadu 2013 od 16.00

Petr Nekoranec – tenor

Eva Kulichová – klavír

Petr Nekoranec – vítěz Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka Karlovy Vary

VÍCE INFORMACÍ »»

Synagoga v Dobrušce, neděle 10. listopadu 2013 od 16.00 a 19.30

Jana Boušková – harfový recitál

Na festival zavítá i profesorka Královské konzervatoře v Bruselu – součástí koncertu Jany Bouškové bude i uvedení světové premiéry skladby, která vznikla na objednávku festivalu. Prof. Ivana Loudová – Za starých časů

VÍCE INFORMACÍ »»

Kostel sv. Václava v Dobrušce, neděle 17. listopadu 2013 od 18.30

Adam Viktora – varhany, dirigent

Iva Kramperová – housle

Barocco sempre giovane

Soubor Barocco sempre giovane s uměleckým vedoucím Josefem Krečmerem přednese koncerty Johanna Sebastiana Bacha v provedení špičkových sólistů Ivy Kramperové a Adama Viktory.

VÍCE INFORMACÍ »»

Kostel sv. Ducha
Renesanční kostelík, jehož současná podoba byla daná rekonstrukcí v druhé polovině 16. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Ducha

Kostel sv. Václava
Barokní přestavba architekta Mikuláše Rossiho z počátku 18. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Václava

Synagoga čp. 646
Novogotická stavba z r. 1867, postavená na místě dřívější synagogy, zničené požárem.

více         »» ««         méně

Synagoga čp. 646

Společenské centrum – Kino 70
Moderní stavba z roku 1969. V roce 2010 prošla náročnou přestavbou.

více         »» ««         méně

Společenské centrum – Kino 70

POHODA venkova
Místní akční skupina

více         »» ««         méně

POHODA venkova

Místní akční skupina POHODA venkova (MAS Pv) je občanské sdružení, které po několikaměsíčních přípravách vzniklo v srpnu roku 2005 za účelem podpory rozvoje venkovského partnerství a leaderovské spolupráce v regionu. MAS POHODA venkova v současné době působí na území 30 měst a obcí Orlických hor, Novoměstska a Dobrušska, jedná se o území s rozlohou cca 281 km2, kde žije více jak 30 tis. obyvatel. Hlavním úkolem MAS Pv je dlouhodobá příprava daného území na účast v Programu rozvoje venkova – Osa IV. LEADER. Vyvrcholením tohoto úsilí je zpracování Strategického Plánu Leader (SPL MAS Pv) s názvem Krok za krokem s POHODOU venkovem.

Hlavním cílem MAS POHODA venkova pro období let 2008–2015 je realizace schváleného SPL v co největším rozsahu. První zkouškou, ve které MAS POHODA venkova obstála, byla úspěšná účast v Programu Leader ČR 2006, kde bylo v rámci žádosti Podpora Orlických Hor, Opočenska a DobrušskA podpořeno celkem sedm různorodých projektů na území regionu. Blíže viz Projekty. V roce 2006 se MAS Pv rovněž zúčastnila Programu Leader+, kde byla její činnost finančně podpořena v rámci osvojování schopností. Výsledkem bylo zpracování Integrované územní strategie MAS a došlo i k technickému a materiálnímu zabezpečení MAS. Rok 2007 se nesl i ve znamení projektu Značení domácích výrobků v Orlických horách a Podorlicku a zahájení udělování značky ORLICKÉ HORY – originální produkt. Blíže viz. Domácí výrobky.

Sídlo a kancelář
Místní akční skupina má své sídlo a kancelář v obci Val nedaleko Dobrušky v budově obecního úřadu.

Místní akční skupina POHODA venkova
Val 26, 518 01 Dobruška
IČ: 27005577

««      Skrýt