Mezinárodní hudební festival F. L. Věka / 2013

Aktuality Ročník 2013

6. 9. 2013 / Mezinárodní hudební festival F. L. Věka 2013

Cenu festivalu získá Ivo Kašpar, vstupenky již v prodeji


V letošním roce bude opět udělena Cena Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka. Posláním projektu je upozornit na osobnosti, které se svým celoživotním dílem nebo mimořádným uměleckým počinem zasloužily o kulturu regionu. Ocenění je udělováno každý rok na některém z koncertů festivalu, o udělení rozhoduje Festivalový výbor, nominace může zasílat i široká veřejnost.

Prozatím Cenu MHF F. L. Věka získali hudební skladatel Luboš Sluka (za rok 2011) a Doc. Václav Rabas, zakladatel Konzervatoře v Pardubicích, za rok 2012. Letos k nim přibude pan Ivo Kašpar, který ocenění převezme u příležitosti zahájení třetího ročníku festivalu. Ivo Kašpar, předseda Kruhu přátel hudby Opočenská beseda, se zasloužil o znovuoživení tradice koncertů a dalších kulturních akcí v Opočně. V rámci cyklu “Opočno hudební“ uvedl od roku 1992 řádově stovky koncertů špičkových umělců i mladých talentovaných studentů. Beseda pod jeho vedením navázala na tradice Občanské besedy, která byla založena v roce 1863, tedy přesně před 150 lety. V rozhovoru pro webový portál Opera PLUS Ivo Kašpar odpověděl: „Na tuto tradici jsme navázali, přes malou úpravu názvu se snažíme stejně jako kdysi Občanská beseda sdružovat občany ku soužití společenskému, a to na poli hudebním… Komerční kultura by nikdy neměla vytlačit kulturu občanskou. A pokud to nechápeme, těžko můžeme nadávat na poměry. Situace je totiž vážná, řešíme krizi společnosti a už i největší tupci z našich politiků a mocných začínají chápat, že se jedná především o záležitost mravní, o krizi ducha. Takže odpověď na otázku po smyslu? Povznesení ducha.“

Cena festivalu bude předána na zahajovacím koncertě v Kostele sv. Václava v Dobrušce v neděli 29. září 2013 od 19.30, kde vystoupí legendární trumpetista a dlouholetý člen České filharmonie Miroslav Kejmar za doprovodu špičkového varhaníka Aleše Bárty.

Vstupenky jsou v předprodeji v infocentrech v Dobrušce a v Novém Městě nad Metují, upozorňujeme, že cenově zvýhodněné abonentní vstupenky na celý festival jsou v prodeji v omezeném množství.

         «« Zpět

Kostel sv. Ducha
Renesanční kostelík, jehož současná podoba byla daná rekonstrukcí v druhé polovině 16. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Ducha

Kostel sv. Václava
Barokní přestavba architekta Mikuláše Rossiho z počátku 18. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Václava

Synagoga čp. 646
Novogotická stavba z r. 1867, postavená na místě dřívější synagogy, zničené požárem.

více         »» ««         méně

Synagoga čp. 646

Společenské centrum – Kino 70
Moderní stavba z roku 1969. V roce 2010 prošla náročnou přestavbou.

více         »» ««         méně

Společenské centrum – Kino 70

POHODA venkova
Místní akční skupina

více         »» ««         méně

POHODA venkova