Mezinárodní hudební festival F. L. Věka / 2013

Aktuality Ročník 2013

13. 8. 2013 / Mezinárodní hudební festival F. L. Věka 2013

Dobruška, Opočno, Nové Město nad Metují – organizátoři MHF F. L. Věka zveřejnili finální program koncertů třetího ročníku oblíbené kulturní akce


Projekt Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka vstupuje do svého třetího ročníku, který se uskuteční v období od 29. září do 17. listopadu 2013 ve třech městech – v Dobrušce, Opočně a Novém Městě nad Metují. Koná se v režii Občanského sdružení MAS POHODA venkova ve spolupráci s městy daného regionu a neformálním spolkem přátel hudby – Dobrušskou klasikou.

Festival se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, hlavním sponzorem festivalu je společnost Servisbal Obaly s.r.o., která v letošním roce slaví dvacet let úspěšného trvání firmy.

Záštitu nad letošním ročníkem MHF F. L. Věka převzal pan Lubomír Franc, hejtman Královéhradec­kého kraje.

Zahajovacího koncertu se ujme legendární trumpetista a dlouholetý sólo-trumpetista České filharmonie Miroslav Kejmar společně s varhaníkem Alešem Bártou, který v kostele sv. Václava v Dobrušce rozezní barokní varhany z roku 1727. Stane se tak v neděli 29. září v 19.30 h. Součástí koncertu bude i slavnostní předání Ceny MHF F. L. Věka za neobyčejný přínos regionu v oblasti kultury.

V neděli 6. října v 16 hodin bude hostem festivalu špičkové Heroldovo kvarteto v čele s koncertním mistrem Symfonického orchestru Českého rozhlasu Petrem Zdvihalem, koncert se uskuteční v Mariánském kostelíku v Opočně.

Následovat bude galakoncert slavné mezzosopranistky Dagmar Peckové za doprovodu dobrušského rodáka, vyhledávaného korepetitora a klavíristy Prof. Jaroslava Šarouna. Součástí tohoto koncertu, jenž se uskuteční v pondělí 14. října od 19.30 h ve Společenském centru – Kino 70 v Dobrušce, starosta města panu Jaroslavu Šarounovi předá ocenění za reprezentaci města.

Po roce se na festival opět vrátí recitátor Alfred Strejček, tentokrát s ním vystoupí cembalista a držitel vysokého vyznamenání – francouzského národního řádu umění a literatury Stéphane Béchy. V neděli 20. října od 19.30 h v Klášterním kostele Narození Panny Marie v Novém Městě nad Metují společně představí projekt složený z textů a hudby francouzské historie.

Festivalovou novinkou bude od letošního roku představování mladých talentů, vítězů interpretačních soutěží, kterým se koncertní kariéra teprve rozjíždí. Letos to bude Petr Nekoranec, vítěz Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech 2012, který jako student Konzervatoře v Pardubicích zvítězil v tomto prestižním klání. O klavírní doprovod se postará Eva Kulichová a koncert bude slovem provázet Alois Ježek, ředitel Mezinárodního pěveckého centra Antonína Dvořáka. Koná se v prostorách Zámku v Novém Městě nad Metují v neděli 3. listopadu od 16 hodin.

V Synagoze v Dobrušce zazní o týden později harfový recitál, jeho protagonistkou bude Jana Boušková – profesorka Královské konzervatoře v Bruselu. Součástí koncertu 10. listopadu bude i uvedení světové premiéry kompozice významné skladatelky Ivany Loudové s názvem “Za starých časů“ na téma chorálu Soudce všeho světa, Bože (mimo jiné ústřední melodie filmového seriálu F. L. Věk).

Závěrečný koncert se vrátí do Kostela sv. Václava v Dobrušce, kde v neděli 17. listopadu od 18.30 h vystoupí dirigent, varhaník a zakladatel uznávaného Ensemble Inégal Adam Viktora. Ten pro MHF F. L. Věka nastuduje a provede program složený z koncertů Johanna Sebastiana Bacha (BWV 1052r, 1055, 1056r). Partnery mu přitom budou houslistka, profesorka pardubické konzervatoře, Iva Kramperová a soubor Barocco sempre giovane.

Předprodej jednotlivých vstupenek bude zahájen v infocentrech – IC Dobruška a IC Nové Město nad Metují již v první polovině září. Počet cenově zvýhodněných abonentních vstupenek na celý festivalový program bude omezený.

         «« Zpět

Kostel sv. Ducha
Renesanční kostelík, jehož současná podoba byla daná rekonstrukcí v druhé polovině 16. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Ducha

Kostel sv. Václava
Barokní přestavba architekta Mikuláše Rossiho z počátku 18. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Václava

Synagoga čp. 646
Novogotická stavba z r. 1867, postavená na místě dřívější synagogy, zničené požárem.

více         »» ««         méně

Synagoga čp. 646

Společenské centrum – Kino 70
Moderní stavba z roku 1969. V roce 2010 prošla náročnou přestavbou.

více         »» ««         méně

Společenské centrum – Kino 70

POHODA venkova
Místní akční skupina

více         »» ««         méně

POHODA venkova

Hned vedle náměstí F. L. Věka je náměstí Šubertovo, zvané také Malé náměstí. V dobách dávno minulých se mu říkalo Židovské město. Dobruška byla totiž jedním ze šesti míst v Podorlicku, kde se usadili židé. První židovští obyvatelé přišli do města již ve druhé polovině 16. století a písemné prameny dokládají, že zde žili i ve století 17.

Židé bydleli zpočátku v nájmech rozptýleně po celém městě. Až na základě císařského nařízení jim byly v roce 1721 dány do dědičného pronájmu domy na dnešním Šubertově náměstí, kde stála i synagóga. Od ostatní zástavby je odděloval jen jakýsi prkenný plot, který však definitivně zanikl zřejmě ještě v 18. století.

Požárům v roce 1806 a 1866 padla za oběť i židovská čtvrť včetně synagógy, která byla do dnešní novogotické podoby přestavěna v roce 1867. Zajímavá je imitace hradního cimbuří. V objektu bývalé synagogy se zachovaly v poměrně velkém rozsahu barokní architektonické prvky z 1. poloviny 18. století. Jsou jimi zejména klenební pásy, pilastry, což je ozdobný plošný prvek ve fasádě napodobující sloup. V padesátých letech 20. století koupila budovu synagógy Českobratrská církev evangelická a otevřela v ní svou modlitebnu, která sloužila svému účelu až do r. 2007, kdy budovu zakoupilo Město Dobruška.

Dům čp. 45 vedle synagógy sloužil jako obydlí rabína. Rabínský dům čp. 45 z 18. století má v přízemí dochované klenutí. Počátkem minulého století jej koupil Václav Malý, který zde provozoval poštu. Právě odtud vyšla 5. října 1918 mylná informace, na jejímž základě slavila toho dne Dobruška jako první město v Čechách zánik rakousko-uherské monarchie. Od roku 1984 je v domě umístěno muzeum, v němž je zpřístupněna stálá expozice Židé v dějinách Dobrušky, jejíž součástí je i rituální očistná lázeň – mikve.

Židovští obyvatelé žili v Dobrušce až do osudného 18. prosince 1942, kdy byli na základě tzv. norimberských rasových zákonů násilně odvlečeni do internačního tábora v Terezíně a odtud pak do vyhlazovacích nacistických koncentračních táborů. Z pětačtyřiceti jich přežilo jen pět a do Dobrušky se vrátil jediný. Židovská obec v Dobrušce, stejně jako v mnoha jiných místech, zanikla.

V roce 2010 byla uskutečněna rozsáhlá obnova synagogy. Oprava byla provedena v takovém rozsahu, aby bylo možné objekt v základních možnostech a patřičné kvalitě využívat pro kulturní aktivity dobrušského muzea. V dalších fázích je cílem propojit synagogu s budovou Městského muzea prostřednictvím spojovací uličky, která má téměř středověký ráz. Oba objekty tak budou tvořit jeden kulturně-historický celek. Obnovou byla fasádě a oknům s vitrážemi navrácena podoba, kterou měla synagoga kolem roku 1900. Opravou došlo nejen ke zlepšení technické části objektu, ale i ke zkulturnění prostředí Šubertova náměstí. Věříme, že obyvatelé města vnímají obnovu pozitivně s vědomím, že obec získala po technické stránce obnovený ojedinělý historický objekt, který svým výrazem ctí charakter původní židovské synagogy, zároveň obohacuje město o reprezentativní architektonický prvek a nabízí obyvatelům města a okolí nevšední interiér pro bohaté kulturní využití.

««      Skrýt