Mezinárodní hudební festival F. L. Věka / 2013

Mezinárodní hudební festival
Pořádá občanské sdružení MAS POHODA venkova ve spolupráci s městy Dobruška, Opočno, Nové Město nad Metují a neformálním spolkem přátel hudby Dobrušská klasika.

2013
III. ročník Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a pod záštitou pana Lubomíra France, hejtmana Královéhradec­kého kraje.

Organizační tým
Pavel Svoboda, umělecký ředitel festivalu
Luboš Řehák, předseda MAS POHODA venkova
Občanské sdružení MAS POHODA venkova
Dobrušská klasika

Kostel sv. Ducha
Renesanční kostelík, jehož současná podoba byla daná rekonstrukcí v druhé polovině 16. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Ducha

Kostel sv. Václava
Barokní přestavba architekta Mikuláše Rossiho z počátku 18. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Václava

Synagoga čp. 646
Novogotická stavba z r. 1867, postavená na místě dřívější synagogy, zničené požárem.

více         »» ««         méně

Synagoga čp. 646

Společenské centrum – Kino 70
Moderní stavba z roku 1969. V roce 2010 prošla náročnou přestavbou.

více         »» ««         méně

Společenské centrum – Kino 70

POHODA venkova
Místní akční skupina

více         »» ««         méně

POHODA venkova