Mezinárodní hudební festival F. L. Věka / 2012

Mezinárodní hudební festival F. L Věka

Český rozhlas Hradec Králové     »»

Rádio Proglas     »»

Občanské sdružení MAS POHODA venkova     »»

Barocco sempre giovane o.p.s.     »»

Město Dobruška     »»

Královéhradecký kraj     »»

Nadace Život umělce     »»

Asociace hudebních umělců a vědců     »»

Fórum mladých     »»

Konzervatoř Pardubice     »»

Římskokatolická farnost Dobruška     »»

Orlický týdeník     »»

Hudební rozhledy     »»

Česká televize     »»

Opera plus     »»

Regionální deník     »»

Rychnovský deník     »»

Týdeník rozhlas     »»

neformální spolek přátel hudby Dobrušská klasika

Kostel sv. Ducha
Renesanční kostelík, jehož současná podoba byla daná rekonstrukcí v druhé polovině 16. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Ducha

Kostel sv. Václava
Barokní přestavba architekta Mikuláše Rossiho z počátku 18. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Václava

Synagoga čp. 646
Novogotická stavba z r. 1867, postavená na místě dřívější synagogy, zničené požárem.

více         »» ««         méně

Synagoga čp. 646

Společenské centrum – Kino 70
Moderní stavba z roku 1969. V roce 2010 prošla náročnou přestavbou.

více         »» ««         méně

Společenské centrum – Kino 70

POHODA venkova
Místní akční skupina

více         »» ««         méně

POHODA venkova