Mezinárodní hudební festival F. L. Věka / 2011

Umělci Ročník 2011

Josef Špaček – housle

[* 2012/artists/spacekJosef.jpg *] Josef Špaček - housle ============ Od svých šesti let se začal věnovat hře na housle. Jeho prvními kantory byli Hana Metelková, Pavel Prantl, na Pražské konzervatoři pak Jaroslav Foltýn. Již po prvním roce na konzervatoři byl přijat na prestižní školu Curtis Institute of Music ve Philadelphii, kde studoval v letech 2004 - 2009 u prof. Idy Kavafiana, v letech 2004 - 2006 ve třídě Jaimeho Lareda, v roce 2007-2008 u prof. Shmuela Askhenasiho. Od svých 13 let se zúčastnil též mnoha hudebních houslových kurzů pod vedením Stephena Shippse, R. Ricciho, Milana Vítka, Václava Hudečka a Bohuslava Matouška. Od září 2009 pokračoval ve svých studiích na Juilliard School v New Yorku ve třídě Itzhaka Perlmana, která dokončil v květnu 2011. Od června 2011 nastoupil do České filharmonie na post koncertního mistra. Zvítězil v mnoha národních a mezinárodních soutěžích. V roce 2010 se úspěšně zúčastnil konkurzu na post koncertního mistra České filharmonie. V červnu 2009 obdržel 1. cenu na mezinárodní houslové soutěži Michaela Hilla na Novém Zélandu. V roce 2008 získal 3. cenu a cenu poroty mladých na mezinárodní houslové soutěži Carla Nielsena v Dánsku. a v roce 2005 jako vítěz hudebních kurzů Václava Hudečka obdržel mistrovské housle od Martina Petlacha. V roce 1999 získal 1. cenu a laureátský titul absolutního vítěze na mezinárodní Kociánově houslové soutěži. Za mimořádné studijní výsledky obdržel na závěr svého studia na Curtis Institute of Music (2009) cenu Fritze Kreislera. Již od dětství účinkoval na mnoha koncertech a festivalech. Spolupracoval s dirigenty – Christoph Eschenbach, Manfred Honeck, Jiří Bělohlávek, Ondrej Lenárd, Ondřej Kukal, Juri Gilbo, František Preissler, Jakub Hrůša, Andreas Weiser, Aleksandr Marković, Jaroslav Krček aj. Jako sólista účinkoval s orchestry Philadelphia Orchestra, Českou filharmonií,Pražskou komorní Filharmonií, Filharmonií Bohuslava Martinů, Filharmonií Hradec králové, Českým komorním orchestrem, Komorní filharmonií Pardubice, Filharmonickým komorním orchestrem, Ruským komorním orchestrem St. Petersburg, orchestrem Berg, s Filharmonií Brno i souborem Barocco sempre giovane. Vystupoval na významných pódiích v Dánsku, Finsku, Německu, Anglii, Francii, USA, Švýcarsku, Japonsku, Polsku a Novém Zélandu. V roce 2007 se Josef zúčastnil jako koncertní mistr New York String Orchestra Seminar, kde vystoupil na dvou koncertech v Carnegie Hall, v roce 2009 zde účinkoval jako koncertní mistr Curtis orchestru. V roce 2006 vydal svoje debutové CD s kompletem šesti Ysayových sonát pro sólové housle, op. 27.          «« Zpět

Kostel sv. Ducha
Renesanční kostelík, jehož současná podoba byla daná rekonstrukcí v druhé polovině 16. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Ducha

Kostel sv. Václava
Barokní přestavba architekta Mikuláše Rossiho z počátku 18. století.

více         »» ««         méně

Kostel sv. Václava

Synagoga čp. 646
Novogotická stavba z r. 1867, postavená na místě dřívější synagogy, zničené požárem.

více         »» ««         méně

Synagoga čp. 646

Společenské centrum – Kino 70
Moderní stavba z roku 1969. V roce 2010 prošla náročnou přestavbou.

více         »» ««         méně

Společenské centrum – Kino 70

POHODA venkova
Místní akční skupina

více         »» ««         méně

POHODA venkova